วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอท่องเที่ยวเขาซีซาน

เขาซีซาน (西山: Xishan) เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองคุนหมิง เขาซีซานตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ห่างจากเมืองคุนหมิงไปประมาณ 15 กิโลเมตร

วีดีีโอท่องเที่ยวเมืองโบราณต้าหลี่

เมืองโบราณต้าหลี่ (大理古城 :dali gucheng (the ancient town of dali))) เมืองโบราณต้าหลี่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน
stone-forest-china

วีดีโอท่องเที่ยวอุทยานป่าหิน

อุทยานป่าหิน ตั้งอยู่ในเขตลู่หนานทางทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 100 กิโลเมตร อุทยานป่าหินมีเนื้อที่ราวๆ ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร

วีดีโอท่องเที่ยวแม่น้ำแยงซีเกียง

โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมือง จงเตี้ยน ห่างจากเมืองจงเตี้ยน 130 กิโลเมตร เป็นการเลี้ยวหักเป็นรูปอักษร V ของแม่น้ำ จินซาเจียง ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง

วีดีโอท่องเที่ยวสระผีเสื้อ

สระผีเสื้อ สระผีเสื้อตั้งอยู่ชานเมืองต้าหลี่ ห่างจากเมืองต้าหลี่ 30 กิโลเมตร สระน้ำแห่งนี้และไม้ดอกหลายชนิดที่เหล่าบรรดาผีเสื้อน้อยใหญ่มารวมตัวกันนับพันนับหมื่นก็ว่าได้
gedan-songzanlin-lamasery-096492

วีดีโอท่องเที่ยววัดซงจ้านหลิน

วัดซงจ้านหลิน (song zan lin si) 颂赞林寺 วัดซงจ้านหลินเป็นวัดลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑล ยูนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1679 อยู่ห่างจากตัวเมืองแชงการีล่า 5 กิโลเมตร

วีดีโอท่องเที่ยวหอต้ากวนโหลว

หอต้ากวนโหลว (大观楼:daguanlou) เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบจีนโบราณที่ถูกสร้างขึ้นภายในสวนต้ากวนโหลวริมทะเลสาบเตียนฉือ สวนต้ากวนโหลวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์lสวยและงดงามในเมืองคุนหมิง
photo-old-tree-jade-water-village-lijiang-28382-xl

วีดีโอท่องเที่ยวหมู่บ้านน้ำหยก

หมู่บ้านน้ำหยก หมู่บ้านน้ำหยกตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก ด้านทิศเหนือของเมืองลี่เจียงห่างจากตัวเมืองลี่เจียง 15 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านพื้นเมืองเล็ก ๆ ท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามตามหลัก

วีดีโอท่องเที่ยวตำหนักทองหรือจินเตี้ยน

ตำหนักทองหรือจินเตี้ยน(金殿: jindian) ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย

วีดีโอท่องเที่ยวสระน้ำมังกรดำ

สระน้ำมังกร เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง ลี่เจียง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเซี่ยงซาน ซึ่งน้ำในสระน้ำแห่งนี้เป็นน้ำผุที่มีจุดกำเนิดตรงตีนเขาโดยห่างออกไป 1 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1737